Decyzja zapadnie w czwartek. Wszystko przez ponad 100 zakażeń w DPS Baszków.
„W czwartek 24 września, po uzyskaniu wyniku pozytywnego u tej osoby, szpital powiadomił służby sanitarne, które następnie uruchomiły procedurę pobierania wymazów od personelu i pensjonariuszy” – czytamy w relacji ze spotkania zespołu zarządzania kryzysowego w Krotoszynie.

Do soboty przebadano w sumie 309 osób, z czego do dziś wykryto 101 zakażeń.
52 osoby to pracownicy DPS-u, a 48 – mieszkańcy.

W baszkowskim domu pomocy wprowadzono niezbędne procedury. Jak podkreślił dyrektor DPS-u Dionizy Waszczuk, część personelu znajduje się na miejscu, gdzie nie brakuje dostaw żywności ani niezbędnej opieki.
Skąd taki wysyp zakażeń 0 KLIK!
Wzrost wykrytych zakażeń skutkować może zakwalifikowaniem powiatu krotoszyńskiego do stref podwyższonego ryzyka.
Władze powiatu apelują do mieszkańców, aby już zachowywali ostrożność, przestrzegali zasad dystansu społecznego i higieny osobistej.

Z apelem do mieszkańców wystąpił także Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.
„Nie czekajmy na ogłoszenie komunikatu. Już teraz apeluję do Państwa o ograniczenie do bezwzględnego minimum korzystania z miejsc publicznych, jakimi są place zabaw, siłownie zewnętrzne, tereny rekreacyjne, targowisko miejskie oraz inne miejsca, w których może gromadzić się większa liczba osób. Proszę też o czytanie oficjalnych komunikatów i śledzenie rozwoju sytuacji”.

To już drugi duży wyrzut zakażeń w powiecie krotoszyńskim, pierwszy wiązał się z licznymi zakażeniami w tamtejszym szpitalu – KLIK!.
rzeczkrotoszynska.pl