Specjalną pulę pieniędzy na prace renowacyjne przygotował po raz pierwszy w swoim budżecie powiat ostrowski. Nie jest to fundusz na duże projekty, ale jedynie na drobne prace takie jak renowacja obrazu, krucyfiksu i jednego z krzyży Brylińskiego czy też organów w kościele w Pogrzybowie.

„Mamy ratować dziedzictwo kulturowe powiatu, zwłaszcza te obiekty, które znajdują się już w tragicznym stanie” – powiedział Radiu Centrum wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak: „Nasz udział finansowy nie pokrywa całości wydatków na renowację. To jedynie pomoc dla instytucji, organizacji, które się tym zajmują. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 50 000 złotych. To wystarczy na dofinansowanie prac konserwatorskich, ale na pewno nie na renowację budynków”.

Obiekty, które mają zostać poddane renowacji, muszą być wpisane na listę zabytków.

2015-06-04 ok24.tv za rc.fm