Poseł Jan Mosiński (PiS) został przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S12. – Na przełomie kwietnia i maja chcemy zaprosić do Sejmu prezydentów i burmistrzów miast, które są położone wzdłuż drogi krajowej nr 12 – mówi Mosiński.

5693f73eab796_o

Droga numer 12 jest najkrótszym łącznikiem zachodniej i wschodniej granicy Polski. Biegnie przez sześć województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. W 2005 roku zawiązało się porozumienie samorządowe w sprawie przebudowy tej drogi krajowej do kategorii drogi ekspresowej. Jak argumentowali inicjatorzy porozumienia, realizacja inwestycji stworzy impuls do ożywienia sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenach, przez które będzie przebiegać, a jednocześnie umożliwi powstanie dogodnego połączenia wschód-zachód, jako optymalnej alternatywy dla układu autostrad płatnych A2 i A4. – Droga nr 12 jest najkrótszym połączeniem, chętnie wykorzystywanym przez kierowców, co prowadzi do jej nadmiernej eksploatacji i stałego pogarszania parametrów technicznych – pisali w dokumencie porozumienia. Rok później zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.

W kwestię poparcia wytyczenia w naszym regionie S12 włączyli się także kaliscy samorządowcy. W ubiegłym roku zarówno władze Kalisza jak i powiatu kaliskiego wyraziły chęć wstąpienia do stowarzyszenia lobbującego na rzecz ekspresowej „12”. Tuż po wyborach parlamentarnych w tę ideę włączyli się nowi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapowiedzieli poparcie w Sejmie starań lokalnych polityków. Również posłowie opozycji, Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej oraz Jerzy Kozłowski z Ruchu Kukiz’15 złożyli deklarację poparcia dla wytyczenia trasy.

W grudniu 2015 roku z inicjatywy Mosińskiego powstał Parlamentarny Zespół ds. budowy drogi ekspresowej S12. Poza nim w zespole są Joanna Lichocka, Piotr Kaleta, Andrzej Kosztowniak, Tomasz Ławniczak, Robert Telus (wszyscy z PiS) oraz Adam Szłapka (.Nowoczesna).  11 lutego posłowie wybrali prezydium zespołu. Na jego czele stanął Jan Mosiński. – Na wniosek pana posła Piotra Kalety zespół wybrał na przewodniczącego moją osobę jako inicjatora powołania tego zespołu – mówi Jan Mosiński. – Ze swojej strony zaproponowałem pana posła Andrzeja Kosztowniaka na funkcję wiceprzewodniczącego zespołu oraz zapytałem pana posła Adama Szłapkę, czy zechciałby pełnić funkcję sekretarza zespołu. Chcemy bowiem  działać nie monopolitycznie, a w szerszym zakresie. Pan poseł Szłapka stwierdził, że ma dużo innych obowiązków. W związku z powyższym funkcję sekretarza zgodził się przyjąć pan poseł Tomasz Ławniczak.

Mosiński zapewnia, że członkowie mają już zaplanowany plan działania na najbliższe tygodnie. – W ramach pracy prezydium przygotujemy między innymi wystąpienie do pana ministra Jerzego Szmita o spotkanie w możliwie szybkim terminie – podkreśla Mosiński. – Chcemy również spotkać się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby porozmawiać, czy w wieloletnich dokumentach zawarta jest kontynuacja przebudowy drogi krajowej nr 12 w drogę szybkiego ruchu S12. Mam nadzieję, że to spotkanie odbędzie się na przełomie lutego i marca. A na przełomie kwietnia i maja chcemy zaprosić do Sejmu prezydentów i burmistrzów miast, które są położone wzdłuż drogi krajowej nr 12. Przynajmniej od tego obszaru, gdzie kończy się wielkopolski odcinek trasy.

2016-02-15 ok24.tv fot. kalisz.naszemiasto.pl