Radny Wojciech Matuszczak złożył interpelację w sprawie umożliwienie radnym umieszczania na stronie internetowej miasta swoich wpisów, w specjalnie do tego utworzonej zakładce. Czy prezydent Beata Klimek zgodzi się na takie rozwiązanie?

W swojej interpelacji radny Wojciech Matuszczak napisał: ,,Wnioskuję o umożliwienie Radnym Miejskim umieszczania na stronie internetowej Miasta, w specjalnie do tego utworzonej zakładce, swoich wpisów. Radni Miejscy, podobnie jak Pani Prezydent to ludzie odpowiedzialni i z pewnością nie będą wykorzystywać stworzonej im możliwości do autopromocji i walki politycznej, a jedynie będą przekazywać treści obiektywne. Możliwość wypowiedzi na stronie internetowej Miasta umożliwi radnym lepszy kontakt z mieszkańcami, jak również może stanowić dla wyborców element kontroli aktywności swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej”.

Prezydent Beata Klimek nie jest zachwycona pomysłem radnego.

– Umieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego osobnej zakładki dla radnych wymaga przemyślenia, jednak wydaje się to pomysłem trudnym do zrealizowania – mówi. – Należy pamiętać, że jest to oficjalna strona urzędu służąca do zamieszczania oficjalnych komunikatów i informacji, a nie do przekazywania osobistych uwag, refleksji i przemyśleń. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie osobnej strony internetowej Rady Miejskiej Ostrowa, gdzie radni mogliby na bieżąco opisywać swoje działania. Oczywiście adres takiej strony zostałby podany na urzędowym portalu do publicznej wiadomości.

2015-05-19 ok24.tv za naszrynek.pl