Od 5 miesięcy działa Program „Rodzina 500+”. Jak realizacja programu wygląda w województwie wielkopolskim. – Na konta rodzin systematycznie trafiają pieniądze, które są wsparciem dla rodziców i kołem zamachowym dla gospodarki. Łącznie w Wielkopolsce to blisko 724 mln złotych – mówił wicewojewoda Marlena Maląg.

Wielkopolskie samorządy zrealizował do tej pory 95 procent z 275,9 tys. wniosków. 132 gminy wydały już wszystkie decyzje do wniosków złożonych w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania Programu „Rodzina 500+”. 11 rodzin w skali województwa zamieniono środki pieniężne na bony.

2

Najwyższym wskaźnikiem wydanych decyzji może pochwalić się gmina Margonin, Czarnków i Krzyż Wielkopolski. W skali województwa wsparciem objętych zostało ponad 374 tys. dzieci.

1