10 pomników przyrody znajduje się na terenie gminy Opatówek. Właśnie zakończono pierwszą w historii gminy ich inwentaryzację. Ocena stanu zdrowia drzew pomoże dbać o okazy.

Drzewa, które wyróżniają się na tle innych okazów swojego gatunku policzono i dokładnie obejrzano w maju. Firma wykonująca inwentaryzację sporządziła też wytyczne, które ułatwią opiekę nad pomnikami przyrody na terenie gminy Opatówek. – Inwentaryzacja określa stan zdrowotny, ocenę wytrzymałości i stabilizacji drzew oraz wskazuje kierunki profilaktyki. Prace miały na celu określenie poziomu ryzyka upadku drzew lub ich złamania oraz wskazanie zabiegów pielęgnacyjnych – informuje Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska UG w Opatówku.

pobrane  images
Niniejsza ekspertyza przeprowadzona została po raz pierwszy i wykonano ją metodą Visual Tree Assessment. Wykonawcą ekspertyzy była Firma KERRiA Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni z Koła.

2015-06-30 ok24.tv za UG w Opatówku