Policja co rano dostanie z sanepidu aktualną listę osób objętych kwarantanną. Patrole będą odwiedzać takie osoby i sprawdzać, czy siedzą w domach.
– Wprowadzamy kontrolę osób objętych kwarantanną w związku z epidemią koronawirusa – zapowiedział komendant główny policji Jarosław Szymczyk.

W każdej komendzie wojewódzkiej są centra operacyjne. Sanepid będzie przekazywał tam wykazy osób objętych kwarantanną. Ich adresy zostaną przekazane komendom miejskim i powiatowym. Policjanci co najmniej raz na dobę będą kontrolować miejsca pobytu tych osób.