do przestępców i sprawców wykroczeń, by w związku z epidemią zaprzestali swej bezprawnej działalności.