VI  Podjęcie uchwał  w sprawie:
1)  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2)  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
3)  przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
4)  przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
5)  przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
6)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
7)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
8)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
9)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10)  przyznaniaMedalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
11) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w Kaliszu,