Swoje dane w urzędzie skarbowym
zaktualizujesz on-line
• Dotychczas zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 było dostępne
wyłącznie w formie papierowej.
Udostępnienie usługi złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 w e-Urzędzie
Skarbowym umożliwia podatnikom szybkie i wygodne zaktualizowanie swoich
danych dotyczących adresu zamieszkania, danych kontaktowych (nr telefonu,
adres e-mail, adres elektroniczny na ePUAP) oraz osobistego rachunku
bankowego, na który dokonywane będą zwroty podatków lub nadpłat.

„To kolejne ułatwienie dla klientów KAS, którzy nie będą musieli już osobiście
składać zgłoszenia ZAP-3 w swoim urzędzie lub wysyłać druku pocztą. Podatnicy
mają teraz możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych z każdego miejsca
i o każdej porze” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu.

To także usprawnienie pracy urzędów skarbowych, które nie będą już musiały
gromadzić i przetwarzać papierowej dokumentacji.
„Tylko do połowy maja do wielkopolskich urzędów wpłynęło w sumie ponad
24 tys. papierowych zgłoszeń ZAP-3, z czego 983 to zgłoszenia złożone przez
podatników powiatu ostrowskiego. Każdy z dokumentów musiał być ręcznie
wprowadzony do systemu elektronicznego. Teraz zgłoszenia te będą
automatycznie trafiać do naszych baz danych” – wyjaśnia Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Krzysztof Chmielewski
Przypomnijmy, że zgłoszenie ZAP-3 przeznaczone jest dla osób fizycznych, które
spełniają łącznie następujące kryteria:
• osoba jest objęta rejestrem PESEL,
• nie prowadzi działalności gospodarczej,
• nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
• nie jest płatnikiem podatków,
• nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenia zdrowotne.