I      Otwarcie.
II     Przyjęcie porządku obrad.
III    Przyjęcie protokołu z  XI Sesji Rady Miejskiej.