Po 26 latach nastąpiła zmiana na czele władz samorządowych w Nowych Skalmierzycach. Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce od 22 listopada jest  Jerzy Łukasz Walczak, od 12 lat radny Rady Powiatu Ostrowskiego, od 8 lat członek Zarządu Powiatu. Sama burmistrz Bożena Budzik nie pojawiła się na inauguracyjnej sesji, na której zaprzysiężony został Jerzy Walczak. Nie przekazała symbolicznie insygniów władzy.

Nowym zastępcą burmistrza została Agnieszka Sipka, wieloletni pracownik urzędu, sprawująca od 2011 roku funkcję zastępcy skarbnika. – Zaufałem jej ze względu na przygotowanie merytoryczne oraz dotychczasowy przebieg kariery zawodowej. Stawiam na ludzi młodych, ambitnych, ale jednocześnie znających dobrze realia samorządu- podkreślił burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Zastępca burmistrza będzie mieć pod swoją opieką zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu rekreacji, pomocy społecznej a także- z racji swojego wykształcenia i wieloletniego doświadczenia- budżet i finanse gminy. Będziemy szukać oszczędności w wydatkach bieżących gminy, w tym w jednostkach oświatowych– podkreśla Anieszka Sipka. Zgodnie z hasłem przewodnim, jakie przyświecało burmistrzowi w kampanii, chcemy stworzyć warunki, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na realizowane zadania. W sprawie realizacji dużych projektów planowane są konsultacje społeczne, a te małe, bardzo przyziemne, jednak ułatwiające życie mieszkańcom zadania realizowane będą na bieżąco. Do najważniejszych zadań należy zwiększenie już w 2019 roku środków do dyspozycji sołectw, a w roku 2020 wprowadzenie funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego.

To nie koniec zmian w skalmierzyckim magistracie. W miejsce Agnieszki Sipki powołano Przemysława Pławeckiego, dotychczasowego pracownika referatu Budżetu i Finansów.