Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji Ogródków Jordanowskich przy ul. Piłsudskiego / Kompałły w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt najbardziej znanego ostrowskiego placu zabaw powinien zawierać m.in. nowe ogrodzenie, urządzenia siłowni zewnętrznej, plac zabaw integracyjnych i boisko do piłki nożnej. W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na dokumentację – realizacja zadania ruszy w przyszłym roku, pod warunkiem, że znajdzie się ono w miejskim budżecie na 2016 rok.

Modernizowany obiekt miałby zachować dotychczasową funkcję obiektu rekreacyjnego, który integrowałby dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne w ramach zabaw na świeżym powietrzu. – Istniejący plac zabaw miałby zostać doposażony w nowe urządzenia do zabawy – także takie, z których mogłyby korzystać dzieci niepełnosprawne. Dzięki temu powstałby tu integracyjny plac zabaw, a dzięki nowemu boisku do piłki nożnej, stołom do ping – ponga, piłkarzykom i urządzeniom siłowni zewnętrznej byłoby to także miejsce umożliwiające efektywne spędzenie wolnego czasu przez ostrowską młodzież, ale także przez naszych aktywnych seniorów – wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Zadanie modernizacji Ogródków Jordanowskich zawierać będzie także utwardzenie ścieżek, zamontowanie nowych ławek, stojaków do rowerów oraz oświetlenia.

– Projekt, na który ogłosimy przetarg, ma również obejmować nasadzenie drzew, krzewów, kształtowanie zieleni i niwelacje terenu. W ramach tej modernizacji planuje się także zorganizowanie zaplecza sanitarnego, które będzie wyposażone m.in. w wc dla niepełnosprawnych oraz przewijak dla niemowląt – informuje Barbara Spiżak – Marek, naczelnik wydziału inwestycji i rozwoju ostrowskiego urzędu.

Planowane prace przy modernizacji ogródków:

– ogrodzenie: wymiana istniejącego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,

– siłownia zewnętrzna: pięć kompletów urządzeń wieloosobowych,

– plac zabaw integracyjnych: umieszczenie integracyjnych urządzeń zabawowych dla dzieci,

– ścieżki spacerowe: umieszczenie dojść, ścieżek spacerowych z kostki betonowej, oświetlenia terenu,

– boisko do piłki nożnej – wyprofilowanie powierzchni boiska, umieszczenie piłkochwytów o wys. 4 m na całej długości boiska od strony ul. Piłsudskiego

– wyposażenie i zagospodarowanie terenu: – nasadzenie krzewów, drzew, obsianie terenu trawą, umieszczenie ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, stołu z piłkarzykami.

– przyłącza: wykonanie przyłącza wody, przyłącza sanitarnego, energii elektrycznej, doprowadzenie w/w przyłączy do zaplecza sanitarnego.

Warunkiem realizacji samego zadania modernizacji Ogródków Jordanowskich będzie jego wprowadzenie do projektu przyszłorocznego budżetu miasta i przyjęcie go przez ostrowską Radę Miejską.

2015-07-07 ok24.tv za UM Ostrów