W Ostrowie opłaty za miejsca postojowe pobierane są bezprawnie – twierdzą niektórzy kierowcy, widząc brak prawidłowego oznakowania na wielu miejscach parkingowych. Miejski Zarząd Dróg twierdzi, że nawet jeśli nie wszędzie zdążono wymalować odpowiednie oznaczenia, nie zwalnia to nikogo z konieczności opłat.

parkomaty-640x480Problem z niektórymi miejscami parkingowymi na terenie Strefy Parkowania polega na tym, że nie wszędzie w Ostrowie dostosowano oznaczenie takich miejsc z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2013r, zmieniającym wcześniejsze przepisy w tym zakresie. Obecne przepisy nakazują , aby miejsca postojowe w strefach płatnego parkowania były oznaczane zarówno  jak dotychczas , znakami pionowymi , ale także znakami poziomymi, a tych na w naszym mieście niestety brakuje.

Miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania nie posiadają właściwego oznakowania, pomimo iż na czerwcowej sesji władze odpowiedzialne za przestrzeganie prawa zostały o tym poinformowane.

Przez ponad dwa miesiące nadrobiono wielomiesięczne zaniechanie tylko na kilku ulicach naszego miasta, między innymi na Raszkowskiej, Wolności, placu 23 Stycznia.

W takiej sytuacji należy postawić pytanie, czy opłaty za parkowanie na pozostałych ulicach są w Ostrowie Wielopolskim pobierane zgodnie z prawem?

Zdaniem dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Marcina  Wieruchowskiego, kwestia  legalności pobierania opłat nie budzi wątpliwości.

– Podstawą normatywną do ponoszenia opłat w strefie płatnego parkowania są przepisy Ustawy o Drogach Publicznych. Wyinterpretowanego sztucznie z rozporządzenia wykonawczego poglądu o braku konieczności ponoszenia opłat nie potwierdza również orzecznictwo sądów oparte zarówno na przepisach rozporządzenia sprzed jak i po przedmiotowej nowelizacji – zapewnia Wieruchowski.

Jego zdaniem, strefy płatnego parkowania nie należy traktować jako przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, a rozwiązaniu mającym zapewnić rotację parkujących pojazdów w obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc do parkowania.

Dyrektor MZD podkreśla również, że kwestionowane przez niektórych zmiany budziły wiele kontrowersji ze względu na wymuszenie stosowania dużej ilości znaków pionowych i poziomych.

– Obecnie panuje tendencja do likwidacji nadmiernej ilości znaków, wprowadzania dodatkowych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu jak i określonych problemów technicznych. Jest to związane z brakiem akceptowalnej ekonomicznie i jednocześnie trwałej technologii wykonania oznakowania poziomego na kamiennej kostce brukowej.

WIĘCEJ W PAPIEROWEJ GAZECIE OSTROWSKIEJ