Sąd Najwyższy pozostawił bez rozpoznania pierwszy z protestów PiS w sprawie wyborów do Senatu RP. Decyzja dotyczy okręgu 75 (Katowice).
Przypomnijmy, że to jeden z wielu protestów rządzącej partii dotyczących wyborów do Senatu. Dwa z nich dotyczą okręgów 95 i 96, skąd wybierali senatorów mieszkańcy m.in. Ostrowa i Kalisza.