Jak już informowaliśmy od 1 stycznia 2017 roku następują kolejne roszady w skalmierzyckim urzędzie. Funkcję zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce objął Paweł Błaszczyk. Dotychczasowy zastępca burmistrza Zdzisław Mielczarek, który łączył tę funkcję w wymiarze 1/5 etatu z 4/5 etatu sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, będzie teraz pełnoetatowym sekretarzem.

img_3971_0

 

Warto przypomnieć, że ponad dwa lata temu Zdzisław Mielczarek także przestał pełnić funkcję wiceburmistrza. Wówczas zastąpił go Michał Ciupka. Po ponad roku został odwołany, a na stanowisko ponownie wrócił Zdzisław Mielczarek.

O tych zmianach więcej – tutaj

Obecne zmiany burmistrz Bożena Budzik postanowiła rozdzielić te dwie funkcje, uzasadniając zmiany koniecznością wzmocnienia kierownictwa Gminy w kontekście wdrożenia zbliżającej się trudnej reformy oświatowej.

Nowy wiceburmistrz ma wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności zarządzanie i marketing. Ukończył studia uzupełniające magisterskie na kierunku ekonomika gospodarki żywnościowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu a także podyplomowe studia w zakresie Integracja Europejska, Agrobiznes i Obszary Wiejskie. W latach 2004-2016 pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Przygodzicach. Przez ostatnie sześć lat na stanowisku kierownika Biura Powiatowego. Od 2010 roku zasiadał w Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W latach 2004-2016 pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Przygodzicach. Przez ostatnie sześć lat na stanowisku kierownika Biura Powiatowego. Od 2010 roku zasiadał w Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

ok24.tv 2017-01-02