Kolejne przypadki zakażeń w Wielkopolsce. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie u 38. W naszym regionie u 33. 12 nowych zakażeń dotyczy Krotoszyna, 7 kaliskiego i co najbardziej niepokoi 10 Pleszewa, głównie z tamtejszego DPS

Lp. Płeć Wiek Powiat Hospitalizowany tak/nie nazwa szpitala
1 KOBIETA l.  21 kaliski NIE/Izolacja domowa
2 KOBIETA l.  65 kaliski NIE/Izolacja domowa
3  MĘŻCZYZNA  l.  49 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
4  MĘŻCZYZNA  l.  40 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
5  MĘŻCZYZNA l.  36 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
6  MĘŻCZYZNA l.  53 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
7  MĘŻCZYZNA l.  48 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
8 MĘŻCZYZNA l. 48 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
9 MĘŻCZYZNA l. 36 bezdomny TAK/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
10 MĘŻCZYZNA l. 53 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
11. KOBIETA l.59 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
12. KOBIETA l.48 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
13 MĘŻCZYZNA l.  56 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
14 KOBIETA l.  89 kaliski NIE/Izolacja w ZPO Kalisz
15 KOBIETA l.  90 kaliski NIE/Izolacja w ZPO Kalisz
16 KOBIETA l.  94 kaliski NIE/Izolacja w ZPO Kalisz
17 MĘŻCZYZNA l.  78 kaliski NIE/Izolacja w ZPO Kalisz
18 KOBIETA l.  77 kaliski NIE/Izolacja w ZPO Kalisz
19 MĘŻCZYZNA l.  71 kaliski NIE/Izolacja w ZPO Kalisz
20 MĘŻCZYZNA   dziecko krotoszyński NIE/Izolacja domowa
21 KOBIETA   dziecko krotoszyński NIE/Izolacja domowa
22 MĘŻCZYZNA l.  35 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
23 KOBIETA l.  32 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
24 MĘŻCZYZNA l.  78 kaliski TAK/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
25 MĘŻCZYZNA l.  54 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
26 MĘŻCZYZNA l.  65 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
27 MĘŻCZYZNA l.  70 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
28 MĘŻCZYZNA l.  35 krotoszyński NIE/Izolacja domowa
29 MĘŻCZYZNA l.  67 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
30 MĘŻCZYZNA l.  63 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
31 MĘŻCZYZNA l.  68 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
32 MĘŻCZYZNA l.  61 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew
33 MĘŻCZYZNA l.  64 pleszewski NIE/Izolacja w DPS Pleszew