Czy można pojechać na działkę? Związek działkowców PZD twierdzi, że tak
Rządowe zakazy objęły już parki i lasy , może nawet cmentarze. Choć w rozporządzeniu tego nie sprecyzowano, wielu zastanawiało się, czy rządowe obostrzenia dotyczą również ogrodów działkowych. Do tej kwestii postanowił odnieść się w oświadczeniu Polski Związek Działkowców.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD – oświadczają działkowcy.

„W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki […]. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. […] wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego – piszą działkowcy.