Oficjalne otwarcie Parku im. Majora Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego w Jarocinie po rewitalizacji i rewaloryzacji miało bardzo uroczystą oprawę. W asyście 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk odsłonięto tablicę z nazwą parku, a całości ceremonii dopełnił apel pamięci i salwa honorowa.

Mimo niezbyt przychylnej pogody, do parku licznie przybyli kombatanci, poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych organizacji i instytucji oraz samorządowcy. Wśród gości uroczystości był także prof. Zdzisław Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że Park im. Mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg – Gorzeńskiego został zrewitalizowany w ramach kompleksowego projektu rozwoju systemu zieleni w Jarocinie, obejmującego parki, skwery i zieleń przyuliczną. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Jarocin pozyskała ponad 12 mln zł dofinansowania unijnego. – Jest to bardzo dobry przykład współpracy instytucji rządowych z samorządem, który przynosi takie efekty, jak te, które widzimy dookoła – podkreślił podczas uroczystości burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Szczególne słowa podziękowania włodarz gminy skierował do zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zarządzającym wówczas Funduszem prezesem Kazimierzem Kujdą na czele, za docenienie pracy jarocińskiego zespołu, wysoką ocenę wniosku i podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu. Troskę o środowisko naturalne w gminie Jarocin docenił także wiceprezes NFOŚiGW – Artur Michalski, który nie mogąc uczestniczyć w oficjalnym otwarciu parku, skierował na ręce burmistrza Pawlickiego list gratulacyjny.

Park – rzeczywiście wyjątkowy

Samorządowcy chcą, aby park Gorzeńskiego był przestrzenią do prowadzenia edukacji przyrodniczej, historycznej, ale i estetycznej. Stąd w parku duża bioróżnorodność w nasadzonej roślinności, pijawiły się tablice informacyjne, elementy z opisami historycznymi i tablice przypominające miejsce i daty powstańczych bitew, w których uczestniczyli jarociniacy.

Przypomnijmy, że po II wojnie światowej park przemianowano najpierw na Bohaterów Stalingradu, a później na Park Zwycięstwa. W ten sposób ze świadomości jarociniaków próbowano wymazać postać mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego, a także historyczne związki tego miejsca z powstaniem wielkopolskim i udziałem w nim jarociniaków. Major Zbigniew hr. Ostroróg-Gorzeński był niezwykłym człowiekiem, czym zyskiwał sobie uznanie nie tylko powstańców, ale i mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. W 1920 r. Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Trzy lata później jego imieniem nazwano ten pierwszy w Jarocinie publiczny park. Jeszcze w okresie zaborów hr. Gorzeński dbał o to, aby polskie dzieci mogły pobierać naukę w polskiej szkole i budowę takiej ufundował w Tarcach. Wspierał działalność Towarzystwa Pomocy Naukowych i Towarzystwa Czytelni Ludowych. Był inicjatorem budowy pomnika poświęconego powstańcom. Musiał być też miłośnikiem sztuki – o czym świadczył wygląd wnętrz pałacu – miłośnikiem przyrody. Ukończył wydział leśnictwa Uniwersytetu w Berlinie. Zapewne dlatego otoczenie tarzeckiego pałacu stanowiło przepiękny park. – Dziś, otwierając park Gorzeńskiego po gruntownej przebudowie, jako miejsce pamięci o udziale jarociniaków w powstaniu wielkopolskim, chcemy wypełniać testament mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego i kontynuować jego dzieło. W tym historycznym miejscu historia przenika się z przyrodą – podkreślił Adam Pawlicki.

Na wspaniały efekt pracowało wiele osób

Podczas uroczystości nie zabrakło słów podziękowań. Burmistrz Adam Pawlicki skierował je do zespołu, który pod względem merytorycznym przygotowywał wniosek o dofinansowanie całego projektu „Rozwoju systemu zieleni w Jarocinie, obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną”. Przedsięwzięcie, realizowane przez Gminę Jarocin, dofinansowane zostało w ramach programu Unii Europejskiej „Infrastruktura i Środowisko”, poddziałanie „Poprawa środowiska miejskiego – rozwój terenów zieleni w miastach. W skład zespołu wchodzili: Marzena Jeleniewska-Jankowska, Anita Szymańska, Piotr Kociński, Tomasz Ratajczak i Łukasz Witczak.

Podziękowania skierowane zostały także do osób, które zaprojektowały praktycznie ten park na nowo. Są wśród nich laureaci konkursu na najlepsze prace magisterskie poświęcone Ziemi Jarocińskiej: bardzo młodzi jarocińscy architekci Marcelina Pilarczyk i Piotr Kociński. Podziękowania trafiły także do projektanta oświetlenia – Jana Adamkiewicza i projektanta nawierzchni alei – Tomasza Florkowskiego oraz do rzeźbiarza Michała Batkiewicza i jego współpracowników za zaprojektowanie i wykonanie rzeźb. Włodarz gminy podziękował także pracownikom Muzeum Regionalnego w Jarocinie i doktorowi Jakubowi Staszakowi za pomoc merytoryczną przy opracowaniu elementów edukacyjnych znajdujących się w parku.

Piękny park to także zasługa firm wykonawczych, które przez kilka miesięcy tutaj pracowały. W większości były to firmy miejscowe: Investic i Dorja Przemysława Andrzejewskiego z Goliny, Tom-Bruk Tomasza Kaczmarka z Jarocina, a także Granit Dariusza Pylaka ze Strzegomia. Inspektorem nadzoru byli: Piotr Kociński i Józef Król, a ze strony urzędu miejskiego inwestycję prowadziły: Paulina Warzywoda i Magdalena Wieruszewska.

– Myślę, że efekty Waszej pracy podobają się także druhowi komendantowi, który pewnie teraz na nas spogląda nie tylko z tego postumentu – podsumował Adam Pawlicki wskazując na pomink majora, która stanął w parku przed kilkoma miesiącami.

Spacer wspomnieniowy z rodzinami powstańców

Po zakończeniu części oficjalnej goście uroczystości zostali zaproszeni do spaceru po parku. Poprzedziło go przedstawienie postaci powstańców, których przedstawiaja rzeźby w parku. Prezentacji dokonali członkowie ich rodzin i dyrektor jarocińskiego muzeum. Architekt krajobrazu opowiedział krótko o założeniach realizowanego projektu, którego park jest tylko jednym z elementów. Kolejnych elementów nie trzeba daleko szukać. Wystarczy spojrzeć na jarociński Park Radolińskich, który także – za sprawą wspomnianego projektu – przeszedł w ostanim czasie ogromną przemianę.