Rada Powiatu Ostrowskiego wyraziła w stosownej uchwale wolę przejęcia pałacu w Lewkowie. To pierwszy formalny krok, by Zespół Pałacowo Parkowy w Lewkowie został przekazany przez Urząd Marszałkowski Powiatowi Ostrowskiemu.

zdjecie

Otwierając XX wyjazdową sesję Rady Powiatu Ostrowskiego 26 sierpnia 2016 r. jej przewodniczący podkreślał doniosłość zarówno miejsca, jak i chwili. – Spotykamy się w szczególnym miejscu dla historii Polski, Wielkopolski, i nas wszystkich – mówił Andrzej Leraczyk.

zdjecie

– ‘Dziś symbolicznie wracamy do korzeni bo przecież historia powiatu wiąże się nierozerwalnie z Lewkowem i rodem Lipskich. Pierwszym polskim starostą ostrowskim był Wojciech Lipski, właściciel tego majątku. Przyjęcie uchwały to formalne wyrażenie woli przejęcia pałacyku. To pierwszy krok i sygnał dany Urzędowi Marszałkowskiemu, że jesteśmy zainteresowani tym, aby realizować tu określone pomysły projekty i co najważniejsze móc je finansować ze środków zewnętrznych – powiedział Paweł Rajski starosta ostrowski.

zdjecie

Pałac w Lewkowie to jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych w powiecie. W ubiegłym roku samorząd powiatowy zaniepokojony stanem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie przyjął uchwałę adresowaną do władz samorządowych województwa w sprawie ratowania tego zabytku. Apel ten został bardzo poważnie potraktowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który osobiście zapoznał się ze stanem obiektu i zadeklarował pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na jego remont.

Dziś wiemy, że przed pałacem w Lekowie jawi się realna szansa na nowe życie, a na jego remont zarezerwowano kwotę ok. 20 mln zł z czego 85 proc. to środki zewnętrzne. Powiat Ostrowski, który przygotował swoją fiszkę projektową ma konkretne pomysły na zagospodarowanie poszczególnych obiektów wchodzących w skład Zespołu. Szczegółową koncepcję przedstawił radnym podczas sesji Radosław Torzyński, doradca Starosty Ostrowskiego. W zmodernizowanym obiekcie utrzymana zostanie funkcja muzealna. Nowe pomysły dotyczą stworzenia centrum edukacji historycznej, zagospodarowania oficyn na cele hotelowe oraz wprowadzenia funkcji gastronomicznych. W ten sposób powiat chce pozyskać środki, które w przyszłości pozwoliłyby równoważyć koszty funkcjonowania całej placówki.

zdjecie

Na sesji obecny był Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. – ‘’Uchwała jest pierwszym krokiem, dzięki któremu będziemy mogli ruszyć formalnie z procedurą przekazania powiatowi zarówno majątku jak i również środków na modernizację. Procedura jest długa i wymaga podjęcia uchwał Sejmiku Województwa, opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu innych działań. Jednak liczymy, że zakończenie spraw formalnych nastąpi w  pierwszym kwartale 2017 r.’’ – powiedział Włodzimierz Mazurkiewicz dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

zdjecie

Równolegle trwają już prace przetargowe związane z rozpoczęciem remontu, który w Lewkowie zostanie przeprowadzony bez względu na to kto będzie jego właścicielem. W dniu 7 września 2016 r. upływa termin przetargu na opracowanie dokumentacji.

– ‘’Założenia projektowe robiliśmy razem z powiatem, który bardzo zaangażował się w te działania. Dokumentacja bardzo szeroka, natomiast chcemy, aby konkretny przetarg na realizację robót oraz nadzór nad procesem inwestycyjnym i podejmowaniem decyzji o tym, co będzie robione w pierwszej kolejności sprawował już przyszły właściciel czyi Powiat Ostrowski, jeśli podejmie taką decyzję’’ – powiedział . W. Mazurkiewicz.

2016-08-29 ok24.tv