Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wstrzymaniu działalności tej Kasy. Klienci trzymali w tej instytucji 300 mln zł swoich oszczędności. SKOK miał jeden oddział w Ostrowie Wielkopolskim, który mieścił się przy Placu 23 Stycznia.

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego, aktywa Wielkopolskiej SKOK były zbyt małe, by zaspokoić zobowiązania tej instytucji. Już w maju ubiegłego roku KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w tym SKOK-u.

Kasa Krajowa SKOK, ani żadna inna Kasa nie były w stanie pomóc finansowo Wielkopolskiej Kasie. – W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji – z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK – jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG. – czytamy w komunikacie KNF.

Osobom, które trzymały w tym Skoku swoje oszczędności, pieniądze zwróci Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko do równowartości 100 000 euro. Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta klientów w Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK Wielkopolska) w Poznaniu. Powodem jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 3 lutego 2017 r., o zawieszeniu działalność wskazanej Kasy.
Prosimy wszystkich klientów, pobierających dotychczas świadczenia za pośrednictwem SKOK „Skarbiec” o pilny kontakt z najbliższą placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia– czytamy w komunikacie przesłanym przez ZUS

Oddział Skok Wielkopolska w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się  na pl. 23 stycznia 36.

2017-02-03 ok24.tv za infostrow.pl