Czy prawdą jest, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA wystąpił do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła, w której nowa stawka za 1 GJ, dla użytkowników najpopularniejszych grup odbiorców od G2 do G5 ma wynieść 100,00 zł netto, co w odniesieniu do dziś obowiązującej stawki 49,31 zł netto oznacza wzrost cen o 102,8% czyli jeszcze raz tyle? A w odniesieniu do taryfy obowiązującej od maja 2021 roku wzrost o 178%? – pyta radny Andrzej Kornaszewski (Platforma Obywatelska)

A jeżeli jest to prawda, to tym razem już nie prosimy, a stanowczo domagamy się od Pani w imieniu zaniepokojonych mieszkańców ujawnienia wszystkich wydatków OZC w 2021 roku nie związanych z ogrzewaniem, takich jak np. sponsoring, umowy reklamowe np. z klubami sportowymi, wydatki na reklamę w prywatnych gazetach ogłoszeniowych w regionie i poza nim, wydatki na rzecz utrzymania innych miejskich spółek itp. – pisze radny

Podwyżka rodzi też wiele innych pytań:
Po co miejskie spółki, z których część nie najlepiej stoi finansowo, wykupują płatne ogłoszenia w prywatnych gazetach reklamowych w regionie?
Po co zrzucają się na utrzymanie tworu tzn. holdikomu zwanego obecnie CRK?
Jeśli każda ze spółek utrzymuje informator miejski, to w jakim celu utrzymują także prywatne gazetki ogłoszeniowe?
Czy np. RZZO mające swoją stronę w informatorze musi kupować całą stronę w prywatnej gazetce reklamowej, która trafia do odbiorców w tym samym woreczku co informator?
Czy w tej samej prywatnej gazetce urząd miejski mając nie tylko swoją stronę internetową, ale i informator miejski, musi wykupować całą stronę, by pochwalić się nakładami na stadion miejski?
Warto dodać, że oba wydawnictwa trafiają do odbiorców w tym samym woreczku!
Czy MZO mając swoją stronę w informatorze miejskim, musi kupować całą stronę w prywatnej gazetce? Podobnie zresztą jak Wodkan i OZC.
Proszę wyjaśnić mieszkańcom o co tu chodzi, bo niewiele ma to wspólnego z logiką i oszczędną gospodarką. A w odpowiedzi na pytanie kto za to płaci, myślę że mieszkańcy znają cytat z kultowego filmu: „Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo płaci”. Tylko czy musi płacić – kończy swoje wystąpienie radny Andrzej Kornaszewski?
Na co nas stać – pyta ZOSTROWA