Akcję przeprowadzono na terenie czterech województw: m.in. dolnośląskiego i wielkopolskiego. To właśnie w Wwielkopolsce zatrzymano 4 osoby. – Przeszukano miejsca zamieszkania oraz miejsca użytkowane przez osoby zatrzymane, zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez śledczych – podaje Krajowa Administracja Skarbowa.

Pod koniec stycznia Krajowa Administracja Skarbowa wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji doprowadzili do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.
– Grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o udział w tzw. karuzeli VAT. Podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Służył temu częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, dokumentowany fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia podatku oraz nienależnego zwrotu podatku VAT – informuje KAS.

Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów, posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy trafili do aresztu na trzy miesiące.

Jak podaje CBŚP, tylko podczas ubiegłotygodniowej akcji zabezpieczono mienie warte około 30 milionów złotych. Dotychczas w sprawie zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie warte 60 milionów złotych. To nieruchomości, pojazdy, pieniądze.