Kto ma najwięcej oszczędności? Na ile kto się zadłużył? Jeżdżą nowymi czy wiekowymi samochodami? Są właścicielami dużych domów, a może nadal czekają na własne M? Poniżej prześwietlamy majątki 12 posłów z naszego okręgu.

Jan Dziedziczak (PiS)

Oszczędności: 230 000 zł; ok. 100 EURO; ok. 200 USD

Nieruchomości: nie dotyczy

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– uposażenie poselskie 97 810, 50 zł

– dieta poselska 26 127,55 zł

– Rada Programowa TVP Polonia – dieta netto 1674 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: nie posiada

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: nie posiada

 

Bożena Henczyca (PO)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: mieszkanie o pow.  75 m2 (umowa najmu)

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

Kancelaria Sejmu

– Dieta parlamentarna – 24 648,36 zł, w tym nieopodatkowana 22 800 zł, opodatkowana  1 848,36 zł

– Uposażenie – 107 382,06 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Opel Vectra 2005 r., Hyundai ix35 2015 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł:

– 44 000 zł – kredyt konsumpcyjny na bieżące wydatki

– 15 000 – debet na koncie

– 77 000 zł – kredyt na zakup auta

– 17 271,22 zł – kredyt na I ratę zakupu auta

 

Piotr Kaleta  (PiS)

Oszczędności: ok. 210 000 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 o wartości około 300 000 zł (właściciel, akt notarialny); gospodarstwo rolne o pow. 5,33 ha + 1,18 ha (dzierżawa) – ok. 80 000 zł; budynek gospodarczy – wartość ok. 70 000 zł (właściciel)

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– dochód z tytułu zatrudnienia w roku 2014: Dom Dziecka w Liskowie 34 779,80 zł;

– Dom Pomocy Społecznej w Liskowie 41 199,89 zł

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie 16 062,21 zł

– ZUS Kalisz 151,88 zł

– dochód współmałżonki 56 236,59 zł

– dopłaty obszarowe z tyt. posiadanego gospodarstwa 3055,88 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Peugeot 407 1,6 HD rok. prod. 2004/2005

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: brak

 

Joanna Lichocka (PiS)

Oszczędności: 4800  zł; 6 506,57 USD

Nieruchomości: mieszkanie o pow.  125  m2 o wartości ok. 900 000 . zł (własność hipoteczna);  mieszkanie o pow. 154 m2 o wartości ok. 1 400 000 zł; działki 2000 m2, 2000 m2, 3200 m2 oraz 3/4 udziału w działce ok. 500 m2 (droga) i ok. 290 m2 o wartości ok. 2 000 000 zł (własność)

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– wynajem mieszkania w 2014 r. – dochód w wysokości 87 600 zł (w roku 2015 będzie to ta sama suma);

– prawa autorskie, dochody z dotychczasowego zatrudnienia w redakcjach w 2015 r. : 128 375 zł brutto

– praca w TV Republika w 2015 r.: 28 800 zł netto

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Honda CRV 2010 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: kredyt hipoteczny na mieszkanie w wys. 220 000 zł (do spłaty zostało 209 334 zł); pożyczka gotówkowa 25 000 zł (do spłaty 22 872,52 zł)

 

Tomasz Ławniczak   (PiS)

Oszczędności: ROR (na 6.11.2015 r.) 1 166,32 zł; ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym (III Filar):  15 067,59 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni ½ ze 100 m2 o wartości 50 000 zł (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska); ½ zabudowanej działki o powierzchni 365 m2 o wartości 3 500 zł ((wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– wynagrodzenie ze stosunku pracy (wicestarosta ostrowski) 118 771,48 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Skoda Fabia rok prod. 2011

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: pożyczka hipoteczna (wraz z żoną) – stan zobowiązania na 6.11.2015 r. – 38 053, 38 zł

 

Jan Mosiński (PiS)

Oszczędności: 2824,72 zł

Nieruchomości: mieszkanie: 72,85 m2 o wartości 220 tys. zł (współwłasność małżeńska)

Udziały w spółkach handlowych: 85 akcji (PPP) po 2,97 zł FWR „Runotex” SA Kalisz

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” od stycznia do października 2015 r. – 60 681,43 zł

– Radny Sejmiku (Dieta) od stycznia do października 2015 r. – 20 747,37 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: nie dotyczy

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: brak

 

Andżelika Możdżanowska (PSL)

Oszczędności: 126 690, 27 zł + 127,99 + 4,08

Nieruchomości: dom o pow.  150 m2 o wartości 400 tys. zł (współwłaściciel ½); gospodarstwo rolne 5,0851 o wart. 110 000 zł; budynek gospodarczy + budynek mieszkalny (darowizna, majątek odrębny). Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód: płatność 873,52 zł (2014 r.) + płatności bezpośrednie 8850,73 zł (2013,2014 r.)

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– stosunek pracy KPRM – 126 629,17 zł

– dieta – 25 390,29 zł + 292,47 zł

– uposażenie z dodatkiem – 6825,60 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Opel Insignia 2010 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: brak

 

Jarosław Urbaniak (PO)

Oszczędności: ok. 201 000 zł; papiery wartościowe: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – ok. 27 153,07 zł; akcje spółek handlowych notowanych na GPW – ok. 29 318 zł

Nieruchomości: dom o pow.  147 m2 o wartości ok. 275 000 zł (własność);  mieszkanie o pow.: 1) 33,2 m2, 2)30,2 m2, 3) 49 m2 (wraz z odpowiednimi udziałami w gruncie) o wartości: 1) ok. 110 000 zł, 2) ok. 110 000 zł, 3) ok. 274 000 zł (tytuł prawny – współwłasność)

Akcje w innych spółkach handlowych: Lubawa SA 27 400 szt.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– wynagrodzenie za pracę: ok. 143 739,53 zł (przychód przed opodatkowaniem)

– dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8 131,45 zł (dochód po opodatkowaniu)

– przychody z najmu: 25 00 zł (przychód przed opodatkowaniem)

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Opel Insignia 2010 r.; Opel Corsa 2011 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: nie dotyczy

 

Mariusz Witczak  (PO)

Oszczędności: ok. 200 000 zł; ok. 600 EURO

Nieruchomości: dom o pow. 168,15 m2 o wartości 650 000 zł (własność małżeńska)

Akcje: BIOTOM SA – 1234 akcji

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– Uposażenie – 132 433,60 zł

– Dieta – 24 866,37 zł, w tym opodatkowane 2 066,37 zł

– Rada Służby Cywilnej – 20 475,00 zł (stan na dzień 02.11.2015 r.)

 Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Skoda Superb 2.0 TDI, 2008 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, saldo 108 910,12 zł (stan na dzień 02.11.2015 r.)

 

Wojciech Ziemniak (PO)

Oszczędności: ok. 120 000 zł

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 76,8 m2 o wartości 200 000 zł (współwłasność), działka o pow.  0,0974 ha o wartości 56 500 zł (współwłasność); inne nieruchomości 206,1 m2 o wartości 200 000 zł (współwłasność – lokal mieszkalny)

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

– uposażenie poselskie – 112 649 zł

– dieta poselska – 25 697,60 zł, w tym: 23 706,80 zł (nieopodatkowane),  1 930,80 zł (opodatkowane)

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: Opel Zafira 1.9 CDTI 2010 r. (współwłasność); Fiat Punto 1.4 2007 r. (współwłasność)

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł: 62 246 ,73 zł – kredyt mieszkaniowy razem z córka i zięciem

 

Adam Szłapka (.Nowoczesna)

Oszczędności: 45 600 złotych

Papiery wartościowe Arka BZ WBK 10 485, 60 zł 

Nieruchomości:

dom na własność 106,47 m kw o wartości 270 000 złotych

mieszkanie 54,6 m kw o wartości 323 000 współwłasność małżeńska

1/6 mieszkania o powierzchni 52 m kw, wartość: 25 000 złotych, tytuł: spadek

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

91 887,43 zł umowa o pracę Kancelaria Prezydenta RP

20 000 zł umowa zlecenie

10 000 zł umowa o dzieło

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: nie dotyczy

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł:  Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z żoną na zakup mieszkania. Aktualne oprocentowanie 2,65%. Pozostało do spłaty 213 337,07 zł 

 

Jerzy Kozłowski (Kukiz’15)

 

Oszczędności:  brak

Nieruchomości: mieszkanie 62 m kw o wartości 160 000 zł (udział 80 000 zł) prawo własności – współwłaściciel ½

Działka rekreacyjna wraz z domkiem letniskowym 0,495 ha o wartości 70 000 zł (udział 35 000 zł), prawo własności – współwłasność

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:

W rok 2015 od II do IX 2015 Biuro Podróży „YERCO” oraz I 2015 P.W. „YERCO” przychód 104 213,13 zł, dochód: 49 707,41 zł

Samochód o wartości pow. 10 tys. zł: toyota Corolla 1.4 Rok. prod. 2002, wartość szacunkowa: 15 tysięcy złotych

Zobowiązania pieniężne o wartości pow. 10 tys. zł:

17 989 zł kredyt na działalność gospodarczą

11 342 zł kredyt na działalność gospodarczą

29 984 zł kredyt na działalność gospodarczą

30 750 zł kredyt na działalność gospodarczą

24 000 zł kredyt na działalność gospodarczą

100 000 zł limit w rachunku bieżącym firmy

30 000 zł limit w rachunku bieżącym firmy

20 000 zł limit na koncie osobistym

 

2015-12-02 ok24.tv za faktykaliskie.pl fot za www.sejm.gov.pl