Lasy Państwowe bacznie przyglądają się miłośnikom grzybów. Miłośnicy grzybów nie mogą wchodzić w miejsca, w których obowiązują zakazy. O jakich miejscach mowa? Po pierwsze, w których uszkodzone są drzewostany lub runo leśne. Po drugie, gdzie występuje duże zagrożenie pożarowe. I po trzecie, gdzie wykonywane są prace związane z hodowlą lasu lub jego ochroną czy też prowadzona jest wycinka drzew.
Rzeczpospolita uprzedza grzybiarzy – TUTAJ
Najważniejsza zasada brzmi: kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.