Nowoczesna i równie nowocześnie zarządzana instalacja pani prezes Wodzińskiej pozbywa się ścieków.
Pytanie czy tak powinno wyglądać w RZZO odprowadzanie odcieków z kwatery ??? Czy dla kontroli WIOŚ uchybiono przepisom związanym z odprowadzaniem odcieków poprzez separatory ???
Czy tak ma wyglądać „nowe otwarcie” przyjaciółki Pani Prezydent, prezes Marzeny Wodzińskiej???
Pudrowanie rzeczywistości a nie konkretne działania.
Te zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Na ziemię przez tę sprytną rurkę płyną sobie odcieki z kwatery, gdzie magazynowany jest balast z instalacji. Taki płyn powinien być zbierany do zbiornika i może być wykorzystywany na podlewanie albo po oczyszczeniu w separatorach odprowadzany do kanalizacji jako ściek przemysłowy. Oczywiście musi odpowiadać parametrom wynikającym z przepisów…