Ostrowski szpital jako jeden z trzech w regionie – obok placówek w Kępnie i Kaliszu – zyskał pozytywną opinię wojewody i może zabiegać o wielomilionowe dofinansowanie na remonty i wyposażenie. Wszystko zgodnie z nowym systemem IOWISZ- czyli Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – dzięki któremu pieniądze mają być rozdysponowane na inwestycje medyczne najbardziej potrzebne w danym regionie. Do wojewody wielkopolskiego skierowano w sumie 72 wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji.

„Chodzi o optymalizację tego, co w zakresie służby zdrowia dzieje się na terenie województwa. A nie może tu być realizowania lokalnej polityki marzeń, bo nie każda inwestycja jest potrzebna w każdym szpitalu. Musimy patrzeć na województwo jako na całość – jakie oddziały są potrzebne. To jest nowe zadanie i podchodzimy do niego ze szczególną uwagą, aby publiczne pieniądze były dobrze wydatkowane” – powiedziała radiu CENTRUM Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski.

Szpital w Ostrowie zabiega o pozyskanie 8 000 000 złotych na przeniesienie oddziałów Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci do pomieszczeń w nowo wybudowanym skrzydle szpitala.