Paweł Rajski – Starosta Ostrowski oraz Dariusz Bierła – Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie na konferencji prasowej zaprezentowali projekt rozbudowy ostrowskiego szpitala.

-„Na ostatniej sesji przeznaczyliśmy kwotę 2 mln zł na realizację pierwszego etapu, czyli stanu surowego, który ma być zakończony już w połowie przyszłego roku. Cieszy mnie, że w tym zadaniu mamy pełne poparcie wszystkich radnych powiatowych” – dodaje P. Rajski.

Kolejnym i najistotniejszym etapem prac będzie wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii zlokalizowanego na parterze nowego skrzydła, tak by w miesiącach letnich przyszłego roku oddział o zwiększonej licznie łóżek (12) był przygotowany na przyjęcie pacjentów i zakontraktowanie przez NFZ. Wykończenie tego oddziału wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia to wydatek ok. 5,9 mln zł.

– „Bez nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii nie byłoby możliwe funkcjonowanie całego szpitala i uzyskanie kontraktu. Bez kontraktu czteroletnie działania związane z normalizacją finansów mogłyby pójść na marne, bo brak lub ograniczenie kontraktu wpłynęłoby negatywnie na sytuację szpitala” – mówi dyr. Dariusz Bierła.

zdjecie

W nowym budynku (w przyziemiu) miejsce znajdzie także nowa Centralna Sterylizatornia, wraz z miejscem do sterylizacji łózek. To zadanie kosztować będzie ok. 1,4 mln złotych, a jej oddanie do użytku planuje się na 2017 rok.

– „Sterylizatornia to serce szpitala, jest niezbędna do rozwoju diagnostyki i części zabiegowej, która jest podstawą leczenia” – mówi D. Bierła.zdjecie

W 2018 na I piętro nowego skrzydła przeniesiony zostanie rozbudowany Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii z pododdziałem leczenia oparzeń.

– „Obecność Oddziału Chirurgii Dziecięcej z gronem doświadczonych specjalistów dodaje prestiżu szpitalowi oraz przynosi wymierne korzyści finansowe. Mamy zamiar w przyszłości dalej rozwijać ten oddział a nawet stworzyć tu Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń” – mówi D. Bierła.

zdjecie

– Wszystkiego nie uda się zrobić w tej kadencji, mam tu na myśli Blok Operacyjny z 4 salami, w tym jedną hybrydową, który ma powstać na II piętrze nowego skrzydła. Realizacja tego ostatniego etapu planowana jest na 2018 rok i uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Wiemy, że w tej kadencji wszystkie środki europejskie w naszym województwie przeznaczone zostaną na budowę Wielkopolskiego Szpitala Specjalistycznego Dziecięcego w Poznaniu. Stąd konieczność zaangażowania w rozbudowę szpitala własnych środków budżetowych, z czego największe nasilenie przypadnie w latach 2015 i 2016. Realizacja tej inwestycji ograniczy wydatki na drogi i zadania w oświacie” – mówi Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.