Udar może trafić nie tylko starszych i schorowanych. Najmłodszy pacjent z tą dolegliwością jaki trafił do ostrowskiego szpitala miał… 18 lat. Wyremontowany Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym będzie dla takich pacjentów wybawieniem. 

– To nie był remont, lecz od podstaw wybudowaliśmy na wskroś nowoczesny i przyjazny dla pacjentów oddział. Mam nadzieję, że to nie ostatnia inwestycja, bo czekają kolejne oddziały – powiedział Dariusz Bierła, Dyrektor Ostrowskiego szpitala.

Oddział Neurologiczny w ostrowskim szpitalu powstał w 1973 r. początkowo w budynku obecnej psychiatrii. W 2012 otwarto 16 łóżkowy pododdział udarowy. O tym jak oddział się rozwija świadczą liczby. W 2012 r. przebywało w nim 1500 chorych, z czego niecałe 400 stanowili pacjenci z udarami. W 2018 leczono 1800 chorych, z czego ponad 700 to hospitalizowani po udarach. Przy okazji nowego oddziału wspominano tych, którzy kierowali i tworzyli ostrowską neurologię: Halinę Przybysz, Beatę Malinowską i Halinę Tomczyk. Specjalnym dyplomem uhonorowano obecną na uroczystości Halinę Przybysz.

– „Dziś w nas wielka radość, bo jak może być inaczej jeśli z obecnego oddziału przenosimy się w zupełnie inny, najwyższy standard. Teraz nie będę spuszczać głowy wchodząc na oddział, tak jak to się zdarzało do tej pory. Zawsze będę głośno mówić, że gdyby nie radni nie byłoby tego sukcesu. Wyasygnowanie z budżetu, który ma tyle potrzeb, 3 mln złotych to naprawdę duży wysiłek. To -nasta inicjatywa w szpitalu i do 60 mln już zainwestowanych środków dokładamy następne” – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. 

Na społeczną potrzebę inwestowania w obszar neurologii wskazywała także obecna kierownik oddziału Justyna Lisowska. 

– „Na udar mózgu może zachorować każdy, a im człowiek starszy to ryzyko wzrasta. Najmłodszy pacjent z udarem miał lat 18, najstarszy 97. O tym, jakie ważne jest istnienie oddziałów, świadczy fakt, że śmiertelność w Polsce w ostrych udarach zmalała o 50 proc. Jeżeli byliście kiedyś na naszym oddziale, widzieliście dotychczasowe warunki, a za kilka chwil przekroczycie próg nowego oddziału. Zobaczycie, jakie znaczenie ma ta inwestycja. Pacjenci będą leczeni i rehabilitowani w świetnych warunkach, w salach, które są w XXI wieku” – powiedziała J. Lisowska. 

Zamiast przecięcia wstęgi kierownikowi Oddziału Neurologicznego Justynie Lisowskiej, Oddziałowej Wiolettcie Zawadzkiej i Dyrektorowi Szpitala Dariuszowi Bierle Starosta Ostrowski, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Wicestarosta Ostrowski wręczyli symboliczne klucze.