Wydana w Ostrowie książka „Zanim przyjdziesz” Szymona Babuchowskiego została nominowana do Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki roku 2014. Do IV edycji tego ogólnopolskiego konkursu zgłoszono 193 tomiki wierszy. Jury w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, Antoni Libera i prof. Wojciech Ligęza postanowiło nominować do nagrody dwadzieścia z nich.

Książka Szymona Babuchowskiego „Zanim przyjdziesz” to wydany w ubiegłym roku przez Wydawnictwo Republika Ostrowska drugi tom serii „Biblioteka świętego Grzegorza z Nazjanzu”. W ramach cyklu są publikowane wybory wierszy polskich współczesnych poetów religijnych. Autorką koncepcji wydawniczej, wyboru, układu tekstów i wstępu do każdego zbioru jest Małgorzata Juda-Mieloch. Premiera książki odbyła się 12 kwietnia 2014 w Ostrowie Wielkopolskim.


Szymon Babuchowski jest muzykującym poetą, kierownikiem działu kultury „Gościa Niedzielnego”, a także – wokalistą zespołu Dobre Ludzie. Jego wiersze cechują się niezwykłym poetyckim obrazowaniem oraz pięknym, choć prostym językiem.

Konkurs organizuje Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, a fundatorem Nagrody jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2015-04-26