W niedzielę w Poznaniu uroczyście otwarto proces beatyfikacyjny siostry elżbietanki Włodzimiry Czesławy Wojtczak. Siostra w dniu ślubów zakonnych napisała „Jezu daj, abym mogła umrzeć, tak jak Ty; zapomniana i wzgardzona”.

W niedzielę w kościele pw. Bożego Ciała w Poznaniu odbyła się pierwsza i jedyna publiczna sesja trybunału beatyfikacyjnego. Podczas sesji, metropolita poznański, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, odczytał dekret powołujący trzyosobowy trybunał, który będzie prowadził proces na szczeblu diecezjalnym. Postulatorem procesu została siostra Anna Jakubowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowania do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego siostry Włodzimiry trwały intensywnie od kilku lat, choć pierwsze świadectwa dotyczące siostry Wojtczak zaczęto spisywać już w latach 80-tych. Nadal poszukiwani są także kolejni świadkowie, osoby, które jako dzieci mogły spotkać się z siostrą Włodzimirą w ochronkach prowadzonych przez elżbietanki.

Wraz z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego, siostrze Wojtczak przysługuje tytuł Sługi Bożego.

Wniosek o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Włodzimiry złożony został 23 maja 2016 roku. Pod koniec kwietnia tego roku „nihil obstat” w sprawie rozpoczęcia procesu wydała Watykańska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych.

Siostra Włodzimira Czesława Wojtczak urodziła się 20 lutego 1909 roku w niewielkiej wiosce Franklinów położonej nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego. Przyszła na świat jako córka kowala, jej matka zajmowała się domem. Po I wojnie światowej wraz z rodzicami i siostrą przeprowadziła się do Ostrowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. E.Kotowska-Rasiak za konkatedra ostrów.pl

Siostra Włodzimira już od najmłodszych lat miała odznaczać się niezwykłą pracowitością; angażowała się także w różnego rodzaju działalność charytatywną. W czasie nauki w Żeńskim Gimnazjum i Liceum należała do Koła Miłosierdzia, po zdaniu matury wstąpiła do organizacji kościelnej „Młode Polki”.

Kandydatka na ołtarze do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wstąpiła 18 sierpnia 1930 r. W czasie postulatu ukończyła Wyższy Instytut Kultury Religijnej w Poznaniu oraz rozpoczęła studia w Katolickiej Szkole Społecznej. Pod koniec lipca 1933 r. otrzymała habit zakonny i przyjęła imię Siostra Maria Włodzimira.

Siostra Wojtczak odznaczała się wielką empatią, była wrażliwa na ludzka biedę. W 1933 r., podjęła pracę w ochronce dla dzieci z rodzin bezrobotnych, następnie, kiedy w 1936 roku otworzono ochronkę przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, pełniła funkcję kierowniczki tej ochronki. Pieniądze, które otrzymywała placówka, siostra Włodzimira przeznaczała na dożywianie, opiekę lekarską i wyposażenie ochronki.

Śluby wieczyste elżbietanka złożyła 28 sierpnia 1939 roku. Wybuch II wojny światowej i okupacja zmusiły wiele sióstr do opuszczenia zgromadzenia. Siostra Włodzimira wróciła wówczas do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez donos dotyczący jej choroby, władze okupacyjne nakazały jej opuścić rodzinne mieszkanie. Trafiła wtedy do Domu Starców. Pozostając w odosobnieniu od wspólnoty zakonnej, nadal utrzymywała duchową więź z siostrami i zaczęła spisywać pamiętnik, w którym wypowiedziała swoją wielką miłość do Jezusa.

2017-09-25 ok24.tv