Kacper Nowak – ostrowianin z pochodzenia jest nominowany do tytułu ,,Polaka roku w Brukseli”. To konkurs organizowany jest przez Polską Ambasadę w Brukseli, a jego celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Polaków w tym kraju.

polak-roku-2013821Kacper startuje w kategorii ,,Kultura i nauka”.  Kacper Nowak urodził się w 1987 roku , zaczął grać na wiolonczeli w wieku ośmiu lat. Rok później został laureatem Konkursu Wiolonczelowego w Liezen w Austrii i dostał się do Szkoły Muzycznej Fryderyka Chopina w Poznaniu, w klasie D. Taczanowskiej. Będąc laureatem wielu konkursów krajowych i międzynarodowych został członkiem Narodowej Fundacji na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych w 2000 roku. W wieku 15 lat, Kacper przeprowadził się do Brukseli, gdzie w 2005 roku zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Concours de Woluwé St-Pierre”, a w następnym roku wstąpił do Konserwatorium Królewskiego w Brukseli w klasie D. Poskin. W 2010 roku został uczniem klasy M. Kliegel na prestiżowej uczelni w Kolonii i zdobył nagrody „Van Cutsem” i „Fely Wasselle” na konkursach Belgijskiego Dziedzictwa Narodowego.

Studia magisterskie  z J. Grimma w Królewskim Konserwatorium w Antwerpii, były następnym krokiem w pogłębianiu kultury muzycznej, pozwalając Kacprowi w 2012 roku na  zdobycie „Grand Prix” na międzynarodowym konkursie „Prix Edmond Baert”. W 2014 roku Kacper uzyskał tytuł magistra z najwyższym wyróżnieniem i otrzymał stypendium „Oranjebeurs” przyznawane przez konsula Holenderskiego w Belgii. Od września 2014 roku Kacper studiuje w prestiżowej Queen Elisabeth Music Chapel w Belgii, pod kierunkiem G. Hoffmana, gdzie otrzymał stypendium Haas-Teichen pokrywające wszelkie koszty nauki.

W roku 2015, Kacper występuje przed rodzina Królewską Belgii, władzami Holandii, Korei Południowej, jak również zdobywa pierwsza nagrodę na konkursie I-Solisti- Ottoboni w Belgii, i zostaje laureatem jednego z najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych im. Johannesa Brahmsa w Austrii.

Klikając na podany link możecie się więcej dowiedzieć o osiągnięciach Kacpra i oddać na niego głos. Klikać można g 6 listpada 2015r.

https://www.polakroku.be/glosowanie/