10 września 2015 roku na ścianie pamięci kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy wyklętych z Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „WARTA” w Obwodzie Ostrowskim.

2015091115292417bUroczystości rozpoczął swoim wystąpieniem ks. kan. Witold Szala. Proboszcz parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim nakreślił zgromadzonym gościom historię żołnierzy wyklętych w kontekście wydarzeń historycznych. Kierując swoje słowa w szczególności do licznie przybyłej młodzieży podkreślił, że w wyniku II wojny światowej Polska dostała się pod wpływy totalitarnego Związku Sowieckiego, który zaledwie kilka lat wcześniej w 1939 roku działając w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami napadł na Polskę wywołując II wojnę światową.

W swoim wystąpieniu Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak przybliżył natomiast historię Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „WARTA”, oraz kulisy jej założenia pod przewodnictwem płk. Andrzeja Rzewuskiego pseud. „Hańcza” w Ostrowie, 10 maja 1945r.

– Cele, który przyświecały żołnierzom zgromadzonym w Ostrowie, przy ul. Sienkiewicza były dokładnie te same, które przyświecały uczestnikom spotkania pod przewodnictwem gen. Karaszewicza – Tokarzewskiego w jednym z warszawskich mieszkań w dniu 27 września 1939 roku, na samym początku okupacji hitlerowskiej. Celem było odbudowanie niepodległej państwowości Polski i nie takiej jaka zostanie narzucona przez jednego z naszych okupantów ale takiej jaka wywalczyliśmy w 1918 roku  – powiedział Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

zdjecie

WSGO „WARTA” założona w Ostrowie stała się największą konspiracyjną organizacją antykomunistyczną w Wielkopolsce. Przybliżył również sylwetkę jednego z najważniejszych przywódców WSGO „WARTA”, pochodzącego z ziemi raszkowskiej, Jana Kempińskiego, pseudonim „Błysk”.

– Ostrów dziś może być dumny, że jest miastem, które odegrało kluczową rolę w konspiracji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej, ale także kluczową rolę w pierwszych miesiącach konspiracji antykomunistycznej.” – powiedział Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

Tablicę pamiątkową ufundował Wielkopolski Związek Kombatantów „WARTA” w 70 rocznicę jego powstania. Uroczystego odsłonięcia dokonała Maria Pohl, córka ostatniego prezesa WZK „Warta”, kapitana Mariana Mikołajczyka oraz Jacek Brzezicha, syn członka zarządu „Warta” por. Czesława Brzezichy.

2015-09-12 ok24.tv