Uchwałę „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019” przyjęli radni Ostrowa Wielkopolskiego. 12 głosów było za, 6 było przeciwnych, 2 głosy były wstrzymujące się. To pierwszy projekt przyjęty przez radę w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Pod projektem uchwały przygotowanym przez ostrowskich działaczy Nowoczesnej podpisało się około 600 mieszkańców Ostrowa. Zakłada on dofinansowanie w kwocie 5.000 zł dla około 40-50 rodzin rocznie zakwalifikowanych do procedury in vitro.

Prezydent Beata Klimek zdała się w te sprawie na decyzję rady, choć podkreślała, że budżecie nie ma pieniędzy na kolejne podobne inicjatywy medyczne. Podkreślała jednak, że w budżecie miasta nie ma pieniędzy na kolejne programy profilaktyczne czy medyczne.

Radny PO Jakub Paduch wskazał dwa źródła oszczędności w budżecie – zaproponował środki, które wydawane są na wydawanie miejskiej gazety (około 200 tysięcy złotych rocznie) czy 55,8 tysięcy złotych na program telewizyjny „Ostrów się zmienia” w telewizji kablowej (na pół roku).

Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co jest obecnie warunkiem koniecznym aby samorząd mógł dofinansować program in vitro.

2017-11-30 ok24.tv