W Parku Miejskim w sobotę demonstrowali ludzie podający się za kibiców Ostrovii. Nie manifestowali ani tolerancji ani nowoczesności.
W imieniu Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA 1909 oświadczam, że manifestacja homofobiczna, mająca miejsce 23 sierpnia 2020 roku, w parku miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, w tr akcie której użyty został herb naszego Klubu, a jej uczestnicy ubrani byli w charakterystyczne biało-czerwone koszulki, będące symbolem OSTROVII, nie była w żaden sposób inspirowana przez działaczy, trenerów, zawodników czy członków Klubu Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA 1909. Herb Klubu został użyty bez zgody i wiedzy kogokolwiek, kto jest związany z działalnością T.P. OSTROVIA 1909.
T.P. OSTROVIA 1909 kategorycznie potępia wszelkie działania obejmujące szerzenie negatywnych postaw i uczuć wobec dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, płeć, wyznanie, kolor skóry itp.
Wśród naszych zawodników, zawodniczek, pracowników, działaczy, pracowników mogą być osoby homoseksuslne, biseksualne lub transpłciowe, które mogły poczuć się szczególnie dotknięte przedmiotową manifestacją. W imieniu Zarządu oświadczam, że OSTROVIA 1909 jest „Strefą wolną od homofobii, rasizmu, szowinizmu czy dyskryminacji z jakiekolwiek tytułu”!