Tak się odkurza liście z alejek w parku miejskim. Tych liści jest już bardzo niewiele. Czy naprawdę trzeba je traktować niszczącą powietrze spalinową maszynką?