14 uczniów ZST otrzymało w Warszawie tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Oprócz dyplomu i pucharu otrzymali zaświadczenia, które na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu upoważniają ich do wolnego wstępu na uczelnię techniczną i zwalniają z pisemnego egzaminu zawodowego w technikum.

Laureatami olimpiady są następujący absolwenci i uczniowie Technikum nr 1 w ZST Ostrów Wlkp.: Marcin Staszewski, Hubert Wojciechowski, Artur Śniegocki, Dawid Panas, Kacper Dąbkowski, Radosław Pawelec. Finalistami zostali: Tomasz Krakowski, Arkadiusz Tułaza, Szymon Mituta, Marcel Kowalski, Kamil Rosa, Hubert Pachołek, Mateusz Dybul, Jan Majnert. Opiekunami uczniów byli nauczyciele ZST: Zbigniew Eliasz, Anna Opłocka, Ryszard Dolata, Marek Błocisz, Andrzej Majer.

zdjecie

Należy podkreślić, że Zespół Szkół Technicznych od wielu lat co roku ma kilku lub nawet kilkunastu finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i jest to ewenement na skalę kraju. Dzięki tym sukcesom i wynikom egzaminów zewnętrznych szkoła, co roku zajmuje czołowe miejsca w Rankingu Ogólnopolskim Szkół Ponadgimnazjalnych czasopisma „Perspektywy”. W roku 2014 i 2015 zdobyła tytuł „Złotej Szkoły”. W latach 2011 – 2015 Technikum nr 1 w ZST Ostrów Wlkp. zajmowało I, II, III, IV i VII miejsce w Wielkopolsce w grupie Techników.

zdjecie

Wyniki etapu centralnego OITiW. Zespół Szkół Technicznych ma laureatów i finalistów.

W kategorii pomysł techniczny III miejsce – Marcin Staszewski „Urządzenie do precyzyjnego pomiaru liczby zwojów” i wyróżnienie – Arkadiusz Tułaza, Szymon Mituta „Dream Machine”.

zdjecie

W kategorii pomysł ekologiczny III miejsce – Radosław Pawelec, Kacper Dąbkowski, Dawid Panas „Stanowisko instalacji solarnej z zasilaniem wspomaganym turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu”, wyróżnienie – Mateusz Dybul, Hubert Pachołek, Jan Majnert „Odblaskowy powiat ostrowski”.

W kategorii usprawnienie softwarowo-techniczne wyróżnienie – Tomasz Krakowski, Kamil Rosa, Marcel Kowalski „Zespół ratowniczy-samolot rozpoznawczy z rotorami Flettnera i quadrocopter”. W kategorii pomoc dydaktyczna III miejsce – Hubert Wojciechowski, Artur Śniegocki „Dydaktyczny model pompy ciepła”.

2015-06-18 ok24.tv