22 października 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłosiła przetargi na:

Opracowania projektowe dla  budowy drogi ekspresowej S11 na następujących odcinkach: Szczecinek – Piła,  Ujście – Oborniki, Oborniki- Poznań wraz z obwodnicą Obornik , Kórnik – Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielopolski – Kępno o łącznej długości ponad 190 km;

Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 klasy GP na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin o długości 64 km.

Postępowania zostaną przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów:

– etap I, który jest obecnie ogłoszony. Jest to tzw. wstępna kwalifikacja Wykonawców, podczas której składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

– etap II – zaproszenie wybranych Wykonawców do składania ofert.

Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadań.

2015-10-23 ok24.tv