Blisko 30 milionów złotych – tyle kosztowała gruntowna modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Połowa tej kwoty to dofinansowanie z unijnego budżetu w ramach programu WRPO. Remont trwał od 2018 roku. W Muzeum można zwiedzać dwie wystawy stałe, pierwsza, na parterze, jest poświęcona rodzinie Lipskich, wystawa na pierwszym piętrze oświecona jest historii powiatu ostrowskiego, powstały tam również sale do realizacji lekcji muzealnych.


Pałac w Lewkowie zbudowany został w latach 1788-1791, a więc w okresie, gdy obradował Sejm Czteroletni. Wraz z oddaniem obiektu do użytku po modernizacji zmienia się także dyrektor Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie. Dotychczasową p.o. dyrektora Sylwię Kucharską zastąpi Sylwia Nowicka, która wygrała konkurs w sierpniu tego roku ogłoszony przez Urząd Marszałkowski.
Sylwia Nowicka
Sylwia Nowicka ma 47 lat. Od 15 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Ostrowie, jest też radną powiatu ostrowskiego i Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego. Wcześniej zdobyła bogate doświadczenie jako dziennikarka różnych mediów, była też rzecznikiem prasowym w Urzędzie Miejskim w Ostrowie.

Przez 4 lata była prezesem Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i współpracowała przy dofinansowywaniu imprez i wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje.

Nowicka jest z wykształcenia filologiem polskim, ukończyła też muzealnictwo w Lublinie oraz zarządzanie i administrację publiczna. Stanowisko dyrektora obejmie 10 października.