Decyzję o uruchomieniu niezbędnej obsługi w administracji publicznej oraz samorządowej została podjęta podczas sobotniego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Urzędy wracają do pracy w środę 22 kwietnia.

Pod frazą „niezbędna obsługa” należy uznać następujące zadania:
rejestracja stanu cywilnego;
pomoc społeczna;
świadczenie usług komunalnych;
ewidencja i wydawanie dowodów osobistych;
wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych;
decyzje architektoniczno-budowlane, środowiskowe oraz inne związane z inwestycjami;
funkcjonowanie urzędów pracy, w tym także pod kątem pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniki epidemii koronawirusa
Urzędy mają działać przy ścisłym przestrzeganiu zasad higieny oraz środków bezpieczeństwa. Przepisy zostają wprowadzone dopiero w środę 22 kwietna po to, by urzędy miały czas przygotować się do zwiększonego zakresu obowiązków. Wcześniej realizowały one tylko podstawowe zadania w określonych sytuacjach.