32 mieszkania powstają w ramach realizowanego od 2007r. programu ,,Dla systematycznych”. Inwestorem dwóch bloków przy ulicy Klasztornej 16 i 18 jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim, który realizuje to zadanie ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania.

Celem programu jest umożliwienie niezamożnym, młodym osobom – do 40 roku życia – nabycie mieszkania własnościowego w systemie ratalnym. Wnioski będzie można składać od 10 maja br.

Celem programu jest umożliwienie niezamożnym, młodym osobom – do 40 roku życia – nabycie mieszkania własnościowego w systemie ratalnym. Zakup mieszkania na wolnym rynku dla takich osób jest nierealny, ze względu na to, że nie spełniają warunków wymaganych przez banki komercyjne przy udzielaniu kredytów.

– Przyszli mieszkańcy podpisują z MZGM dwie umowy: najmu lokalu na czas nieograniczony oraz notarialną umowę przedwstępną sprzedaży lokalu, która jest przyrzeczeniem, że sprzedaż lokalu może nastąpić nie później niż po 30. latach i nie wcześniej niż po 15. latach od dnia zawarcia umowy – mówi Ryszard Wiśniewski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim. – Termin wykupu uzależniony jest od możliwości finansowych nabywców.

Program jest adresowany zarówno do małżeństw posiadających dzieci jak i tych, które ich nie posiadają, osób samotnie wychowujących dzieci jak i osób samotnych. Jednak na dzień składania wniosku, żaden z wnioskodawców nie może mieć ukończonych 40 lat, a co najmniej jedna z osób zgłoszonych do zamieszkania musi być zameldowania w Ostrowie Wielkopolskim minimum 5 lat. Brane jest pod uwagę również kryterium dochodowe. Wnioski o przydział lokalu będzie można składać od 10 maja 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku w siedzibie spółki. Regulamin ze szczegółowymi informacjami oraz wniosek zamieszczone zostaną na stronie internetowej MZGM 30 kwietnia 2018 roku.

Program jest realizowany w Ostrowie Wielkopolskim nieprzerwanie od 2007 roku. 

2018-04-24 ok24.tv