Od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa , przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki – czytamy w projekcie rozporządzenie ministra zdrowia.

Obowiązkowym „maskowaniem” będziemy objęci

– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
– na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
– na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Nie trzeba będzie zakładać masek, jeśli samochodem przeznaczonym do przewozu maksymalnie dziewięciu osób (łącznie z kierowcą) będą jechać osoby „wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące” oraz w przypadku dzieci poniżej dwóch lat, a także osób, które „nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w oddychaniu lub niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa”.

W projekcie zaznaczono jednocześnie, że w sytuacji „legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa”.

„Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowane przypadki zachorowań na COVID-19, jest konieczne podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa” – napisano w uzasadnieniu do projektu.