Zarząd spółki Wodkan otrzymał absolutorium, a nawet roczną nagrodę, nie został jednak powołany na kolejną kadencję. Nowym prezesem PWiK Wodkan SA został Marek Karolczak, w 2011 r. był dyrektorem technicznymw spółce Cerabud w Krotoszynie. W Radzie Nadzorczej zasiada – podobnie jak w  Holdikomie – Tomasz Lewandowski, związany z SLD w Poznaniu.

Dotychczasowy zarząd spółki PWIK Wodkan SA w składzie: Jacek Nasiadek i Małgorzata Torz-Franka nie został powołany na kolejną kadencję, mimo że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wodkan SA zatwierdziło  pozytywnie sprawozdanie z działaności zarządu w roku 2014, udzieliło zarządowi absolutorium oraz przyznało członkom zarządu nagrodę roczną.


fot. Jacek Nasiadek

Nowymi członkami Rady Nadzorczej spółki Wodkan SA zostali: Tomasz Lewandowski ( już zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Holdikom), Joanna Stasińska i Henryk Szymczak. Zastąpią w Radzie Nadzorczej Arlettę Nowicką, Joannę Serafin i Krzysztofa Skrzypinskiego.


fot. Tomasz Lewandowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Holdikom SA i teraz członek Rady Nadzorczej w PWIK Wodkan SA. Zwyczajne Walne zgromadzenie w spółce Wodkan SA odbyło się 27 kwietnia 2015r.

2014-04-27 ok24.tv