– Jako samorząd Gminy Jarocin staramy się stworzyć jak najlepsze warunki, do tego, by niełatwa służba strażaków była wzmocniona odpowiednim sprzętem ratowniczym. Dowodem tych działań jest – poświęcony dziś – nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafił do Waszej jednostki. Jest on pierwszym wozem z system sprężonej piany, będącym na wyposażeniu jednostki OSP z terenu naszej gminy. Wiem, że trafił w dobre ręce – powiedział podczas uroczystości Bartosz Walczak, wiceburmistrz Jarocina.

Ochotnicza Straż Pożarna w Potarzycy wzbogaciła się o nowy pojazd – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo FLD3C, FL wraz z wyposażeniem. Jest to pierwszy wóz z system sprężonej piany, będący na wyposażeniu jednostki OSP z terenu Gminy Jarocin. Koszt zakupu samochodu to blisko 950 tys. zł, z czego ponad połowa pochodziła z gminnego budżetu. Nowy samochód potarzyckiej OSP dotarł do Potarzycy 28 grudnia ubiegłego roku.