Andrzej Stachowiak nie jest już przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Kępno, a Sylwester Lewek I wiceprzewodniczącym. Większością głosów (12:9) zostali odwołani podczas czwartkowej sesji.

W uzasadnieniu projektu uchwały, radni z nowego klubu przyznali między innymi, że przewodniczący prowadził obrady w sposób nie do zaakceptowania, nieobiektywny, a tym samym stracił ich zaufanie. Jeszcze mniej przejrzyście uzasadniono odwołanie wiceprzewodniczącego Lewka, zarzucając mu iż nie spełnia on należycie swojej funkcji, bowiem nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz rady.
„Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno” to nowy klub w Radzie MiG Kępno. Kilku radnych odeszło z koalicji, która do tej pory popierała burmistrza Piotra Psikusa. Stracił „większość”, czego skutkiem był już brak wotum zaufania i absolutorium. Przewodniczący klubu w rozmowie z Radiem SUD nie ukrywał, że zmiany były podyktowane głównie uzyskaniem „większości”. – To jest naturalna sprawa demokracji, że „większość”, która jest w Sejmie, czy w Radzie Miasta ma swoje prezydium i to było naszym priorytetem – mówił Marcin Tyc.

Klub, który powstał skupia zarówno radnych PiS jak i Nowoczesnej, a także zwolenników lewicy. Istnieje szansa na współpracę? – Połączyło nas dobro MiG Kępno. To, że ktoś startował z takiego, bądź innego komitetu, to w tym momencie nie ma znaczenia. Jak widać można się dogadać – dodał radny Tyc, który zachował swoje stanowisko II wiceprzewodniczącego. To do niego teraz będzie należało zwołanie kolejnej sesji, podczas której wybrany zostanie nowy przewodniczący i jego I zastępca.

Na giełdzie potencjalnych nazwisk, które mogą zasiąść w prezydium wymienia się: Grzegorza Mikołowskiego, Szymona Szczęsnego, Macieja Bacińskiego i Pawła Jańskiego.
(zdjęcia radiosud.pl)