-W ciągu 7 lat w szpital zainwestowaliśmy już ponad 44 miliony złotych, a do końca 2018 r. mamy nadzieję, że będzie to co najmniej 60 mln. Kolejne miliony ekscytują, a tak sami ważni są ludzie’’ – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski podczas uroczystości oddania do użytku w nowo wybudowanym skrzydle ostrowskiego szpitala Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. To jeden z najlepiej wyposażonych oddziałów w Wielkopolsce. Inwestycja sfinansowana ze środków Powiatu Ostrowskiego i szpitala znacznie poprawia warunki opieki nad najciężej poszkodowanymi pacjentami z regionu.

zdjecie

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 6 listopada 2017 r. Otwarcie pierwszego oddziału to zwieńczenie rozpoczętej 15 miesięcy temu rozbudowy ostrowskiego szpitala rozpoczynającej się w roku półwiecza istnienia placówki.

zdjecie

– ‘’Nikt przed nami nie odważył się i nie miał tyle determinacji, by podjąć się rozbudowy ostrowskiego szpitala z tego powodu budowę skrzydła nazywamy inwestycją 50-lecia. Dzięki tej rozbudowie pozyskaliśmy dodatkowe metry na prowadzenie usług medycznych. Przenosząc oddziały zwalniamy powierzchnie, które można przeznaczyć na nowy cel. Teraz takiej możliwości nie było.  Dużym wysiłkiem finansowym stworzyliśmy komfortowe warunki leczenia oraz pracy dla personelu’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Za kwotę około 15 mln złotych udało się wybudować skrzydło szpitala oraz wyposażyć na gotowo jedno z pięter z przeznaczeniem właśnie na intensywną terapię. Dzięki temu zwiększy się z 7 do 12 liczba łóżek dla pacjentów, którzy trafiają tu w najcięższych stanach, często po wypadkach. O wypełnianiu luki mówił podczas otarcia Konsultant Wojewódzki ds. Intensywnej Terapii dr n med. Adam Mikstacki, według którego w Polsce mamy 2-3 krotny niedobór „intensywnych’’ łóżek

– ‘’Na ten moment jest to najnowocześniejszy oddział w Wielkopolsce.  Wyposażony w najlepszy sprzęt, ale sprzęt to nie wszystko. Ważne, ze pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra. Oddając go do użytku jesteśmy przekonani, że pacjenci będą mieli warunki godne XXI wieku i leczenie będzie przynosiło jeszcze lepsze efekty’’ – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor Szpitala.

zdjecie

Lokalizacja oddziału znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie SOP-u skąd pacjenci po wstępnie diagnozie mogą szybo trafić pod specjalistyczną opiekę. Wielu z nich przebywa tu nawet po kilkanaście tygodni. Tylko w 2016 r było hospitalizowanych 160 pacjentów. Opiekę nad nimi sprawuje 9 lekarzy na pełnym etacie i kilkunastu w ramach dyżuru. Nowy oddział dysponuje salą intensywnej opieki z 10 lóżkami. Ponadto w izolatkach są dwa miejsca dla pacjentów u których wykryto zakażenia ogólnoustrojowe lub inne schorzenia wymagające odizolowania. Jest także pełne wyposażenie diagnostyczne i socjalno-administracyjne.

– ‘’Ta inwestycja jest dowodem na poprawiającą się kondycję finansową szpitala. Jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, żeby szpital przeznaczał własne środki na inwestycje. Restrukturyzacja finansów i ustabilizowanie sytuacji oraz inwestycyjne wsparcie z budżetu powiatu doprowadziły do tego, że jest to możliwe’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

– ‘’Jestem wzruszony bo jest to jeden z najważniejszych dni w moim życiu osobistym i zawodowym. Już od 1977 roku były wskazania, że obecny oddział wymaga modernizacji, ale decyzja o realizacji była wielokrotnie przekładana. Z tym większą radością podziękowania na ręce tych, którzy podjęli się tego działania, bo teraz pacjenci najciężej chorzy mogą być w godnych warunkach’’ – powiedział Włodzimierz Kostyrka kierownik OAiIT.

W uroczystości otwarcia brało udział wielu znamienitych gości. Wśród nich byli pracownicy „intensywnej’’. Dwóm byłym ordynatorom Krystianowi Niełacnemu i Januszowi Kempie Starosta Ostrowski i Dyrektor Szpitala wręczyli podziękowania za rozwój ostrowskiej anestezjologii.

zdjecie

Obecny ordynator otrzymał z kolei symboliczny klucz. Gratulacje złożyli także posłowie na Sejm Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak.

zdjecie

– ‘’Serce rośnie gdy pojawiam się tutaj w ostrowskim szpitalu! To jest szpital już o znaczeniu regionalnym, a inwestycja, którą dziś oddajemy jest wpisana w systematyczny rozwój placówki. Tu nie ma przypadkowości. Wszystko jest zaplanowane, przemyślane i skutecznie realizowane. Ważna jest także umiejętność współpracy powiatu, szpitala z administracją rządową co owocuje napływem środków do placówki’’ – powiedziała Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski.

2017-11-08 ok24.tv