Czy  odbędą się konsultacje społeczne w sprawie hali widowiskowo-sportowej?

Wobec  zainteresowania powstaniem w Ostrowie Wielkopolskim hali widowiskowo-sportowej lokalni działacze .Nowoczesnej złożyli wniosek do prezydent Beaty Klimek o przeprowadzenie konsultacji społecznych i przedstawienie mieszkańcom szczegółowych informacji  na temat obu rozpatrywanych wariantów.

Według przedstawicieli zarządu .Nowoczesnej w Ostrowie Wielkopolskim publiczna dyskusja na  temat zakupu przez miasto rozbudowanej hali przy ulicy Kusocińskiego lub budowy nowej hali przy ulicy Wojska Polskiego ma sens jedynie wtedy, gdy  dostępne będą te same informacje odnośnie obu rozwiązań.

Z tego powodu, ostrowscy .Nowocześni wnoszą o spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych i przedstawienie obu koncepcji architektonicznych wraz informacjami na temat planowanej wielkości obiektów, ich infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, szacowanych kosztów, terminów realizacji i możliwości pozyskania środków zewnętrznych – czytamy w pismie.

Na dziś nie wiadomo nic o zewnętrznym dofinansowaniu na budowę hali. Wizualizacje kolejnej koncepcji budowy hali, tym razem przy ul. Wojska Polskiego przedstawił na ostatniej sesji radny Alojzy Motylewski. Radni nie zostali zapoznani ani z potencjalnymi źródłami finansowania budowy tej inwestycji ani ewentualnego montażu finansowego.

A kolejną już koncepcję przedstawił wlasciciel obiektów przy ul. Kusocińskiego. W pierwszym roku drużyna BM Slam Stal grała w Kaliszu, teraz prowizorycznie przerobiono salę szkolną przy Gimnajzum nr 1. Zarząd spółki mówi, że już rozpoczyna rozmowy z Kaliszem na temat gry w kolejnym sezonie w Kaliszu. I jednocześnie składa miasto ofertę odkupienia zmodernizowanej hali za 13,9 milionów złotych netto. Decyzja w tej sprawie należy do Prezydent Miasta.

2016-12-06 ok24.tv