Zmiany w komisjach rady miejskiej Ostrowa. Po tym jak z klubu Platformy Obywatelskiej usunięto pięciu radnych, a wśród nich przewodniczącego rady Jarosława Lisieckiego, opozycja jest dziś mniejszością. Na sierpniowej sesji zostały więc zmienione składy komisji. Jeśli którejś przewodniczył ktoś z klubu PO to został wymieniony na radnego sprzyjającego obecnej władzy.

– Wygląda na to, że w radzie miejskiej Ostrowa uformowała się nowa koalicja składająca się z radnych prezydenckich oraz nowego klubu radnych ponoć niezależnych. Widać, że na głosowaniu w sprawie składu komisji wszystko było z góry ustalone. I możemy mówić, że nową większość w radzie miejskiej tworzy klub radnych ponoć niezależnych i klub ‚Przyjazny Ostrów’ – powiedział Radiu Centrum radny Jakub Paduch z klubu PO.

Jednak największym zaskoczeniem jest zmiana w komisji zdrowia i polityki społecznej. Do tej pory przewodniczył jej Wojciech Kornaszewski, któremu Ostrów zawdzięcza między innymi defibrylatory w mieście, źródełka wody pitnej, nowe latarnie w centrum miasta i teczki życia. Teraz zastąpi go Teresa Burkietowicz, ta sama, która myli adresy mailowe i i sama nazywa się w nich „dupą wołową”. I – co ważne – aż trzykrotnie na sesjach głosowała przeciwko zakupowi defibrylatorów dla miasta.

Zmiany przewodniczących w komisjach merytorycznych na sesji Rady Miejskiej:

„Komisja Budżetu i Finansów – Milena Kowalska z PO została odwołana , nowym przewodniczącym został Łukasz Jędrzejak (Przyjazny Ostrów).
„Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami – Mariusz Leki z PO został odwołany, nowy przewodniczącym został Alojzy Motylewski.
„Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – odwołany został Wojciech Kornaszewski, zastąpiła go na tym stanowisku Teresa Burkietowicz.
„Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – Mariusz Nowak z PO został odwołany, zastąpi go Magdalena Waliszewska (Przyjazny Ostrów).
„Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – odwołany został Marian Herwich, zastąpi go na stanowisku Zygmunt Banasiak (Klub Radnych Niezależnych).
„Komisja Rewizyjna – odwołany został Andrzej Kornaszewski z PO, nową przewodniczącą została Aleksandra Zuchowska.