Kilka nowych referatów powstało w Urzędzie Miejski w Ostrowie Wielkopolskim wraz z wejściem w życie nowego Regulaminu Organizacyjnego. Na czele referatu zwykle stoi kierownik. Dziś część referatów nie jest jeszcze obsadzonych – ich kierownicy zostaną wyłonieni albo w drodze konkursu albo poprzez przesunięcia m.in. ze starostwa powiatowego.

Struktura Urzędu Miejskiego – nowe wydziały, referaty i stanowiska

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I TECHNICZNY
Izabela Banach – Naczelnik Wydziału – do tej pory kierownik Referatu Kultury

Referat Obsługi Mieszkańców
Marta Krawczyńska – Kierownik Referatu

WYDZIAŁ INFORMATYKI – wakat
Andrzej Baraniak p.o. naczelnika wydziału

Referat Infrastruktury Telekomunikacyjnej – wakat
Andrzej Baraniak p.o. kierownika referatu

Referat Rozwoju Oprogramowania
Sławomir Ignaczak – kierownik referatu

Referat Oświaty
Ewa Wiśniewska p.o.kierownika Referatu

Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Olga Mazurek Kierownik Referatu

WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Barbara Spiżak-Marek Naczelnik Wydziału

Referat Transportu Miejskiego – wakat
Barbara Spiżak Marek p.o.kierownika Referatu

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta – wakat
Barbara Spiżak Marek p.o.Pełnomocnika

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – wakat ( będzie przesunięcie ze starostwa powiatowego)
Ewa Matecka p.o.Naczelnika Wydziału

Biuro Inicjatyw i Konsultacji Społecznych
Milena Tacik Kierownik Biura

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Tomasz Kuśnierczak

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA – wakat
Ziemowit Borowczak p.o. Naczelnika Wydziału

Inżynier Miasta – wakat

Plastyk Miejski – wakat

Biuro Obsługi Prezydenta
Małgorzata Szlachciak – kierownik biura

Biuro ds. Zarządzania Informacją
Justyna Mikołajczyk kierownik biura

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Katarzyna Hańczak kierownik biura

2015-09-10 ok24.tv