W Kaliszu rusza nowa szkoła ponadgimnazjalna – to ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH z trzema profilami: technik technologii drewna z projektowaniem mebli i obróbką drewna na maszynach CNC, technik mechatronik  oraz technik informatyk. Zainteresowani podjęciem nauki w nowej szkole – z internatem – mogą skorzystać z dni otwartych w placówce. Najbliższe spotkanie już 18 lutego 2017r. od godz. 10.00 do godz. 1.00.

[jwplayer mediaid=”9955″]

DNI OTWARTE

18.02.2017, godz. 10.00-18.00 09.04.2017, godz. 10.00-18.00 06.05.2017, godz. 10.00-18.00 07.05.2017, godz. 10.00-18.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

ul. Złota 144
62-800 Kalisz www.technikum.kalisz.pl e-mail: sekretariat@technikum.kalisz.pl tel. 604 097 098

– Kościół zawsze angażował się w rozwój intelektualny młodych ludzi i ich wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, bowiem troska o młodzież to troska o przyszłość wiary i ojczyzny. Zarówno w przeszłości, jak i w czasach obecnych liczne wspólnoty zakonne o charyzmacie wychowawczym pro- wadziły i prowadzą nadal szkoły różnego typu. Jest ich wiele, ale potrzebne są także nowe szkoły, zwłaszcza ponadgimnazjalne, których absolwenci mieliby przed sobą perspektywę znalezienia zatrudnienia, dobrej pracy i godziwego wynagrodzenia. Dlatego też pragnę poinformować, że wychodząc na- przeciw tym potrzebom, postanowiłem powołać do istnienia publiczną szkołę ponadgimnazjalną wraz z internatem – Zespół Szkół Technicznych prowadzony przez diecezję kaliską. Jednocześnie zwracam się do wszystkich absolwentów szkół gimnazjalnych, rodziców i nauczycieli z prośbą o zapoznanie się z nową propozycją edukacyjną Kościoła Kaliskiego i o podjęcie nauki, która prowadzona będzie na wysokim poziomie w Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu – mówi Biskup Kaliski bp Edward Janiak.

PROFILE

• Technik technologii drewna z projektowaniem mebli i obróbką drewna na maszynach CNC

• Technik mechatronik • Technik informatyk

JĘZYKI OBCE

• język angielski – rozszerzony
• języki: włoski, hiszpański i niemiecki –

do wyboru

• Zajęcia będą realizowane zgodnie z zaintere- sowaniami uczniów.

INTERNAT

• Istnieje możliwość zakwaterowania w interna- cie szkolnym (nawet nieodpłatnie, w przypad- ku uczniów w trudnej sytuacji materialnej).

PRAKTYKI

• Gwarantujemy zdobywanie wiedzy praktycznej w profesjonalnych zakładach produkcyjnych.

DNI OTWARTE

18.02.2017, godz. 10.00-18.00 09.04.2017, godz. 10.00-18.00 06.05.2017, godz. 10.00-18.00 07.05.2017, godz. 10.00-18.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

ul. Złota 144
62-800 Kalisz www.technikum.kalisz.pl e-mail: sekretariat@technikum.kalisz.pl tel. 604 097 098